DDC 658.8
Tác giả CN Luck, David J.
Nhan đề Nghiên cứu Marketing = Marketing Research / David J. Luck, Ronald S. Rubin
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2005
Mô tả vật lý 649tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu marketing
Từ khóa tự do Phân tích dữ liệu
Từ khóa tự do Thu thập dữ liệu
Tác giả(bs) CN S. Rubin Ronald
Tác giả(bs) CN Phan, Văn Thăng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hiến
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10235892, 10236028
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016681
0021
004EB96F99A-307A-4EAF-8C14-4788C508C452
005201806180958
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c72.000VND
039|a20180618095847|blinhntu|c20180615160652|dhuentm|y20180614093134|zvandtq
082 |a658.8|bL9411D
100 |aLuck, David J.
245 |aNghiên cứu Marketing =|bMarketing Research / |cDavid J. Luck, Ronald S. Rubin
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2005
300 |a649tr. ; |c20cm.
653 |aNghiên cứu marketing
653 |aPhân tích dữ liệu
653 |aThu thập dữ liệu
700 |a S. Rubin Ronald
700|a Phan, Văn Thăng
700|aNguyễn, Văn Hiến
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10235892, 10236028
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/nghiencuumarketingdavid2005thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235892 TVTT_Kho sách T9 658.8 J114D Giáo trình 1
2 10236028 TVTT_Kho sách T9 658.8 L9411D Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment