• Giáo trình
  • 658.8 N4999C
    Những chiến lược Marketing hiệu quả kỳ diệu /
DDC 658.8
Tác giả CN Thu Thủy
Nhan đề Những chiến lược Marketing hiệu quả kỳ diệu / Thu Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã hội, 2005
Mô tả vật lý 361tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quản trị marketing
Từ khóa tự do Chiến lược marketing
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(3): 10235893-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016682
0021
004190B8757-A562-4A81-891D-53DCD619DC4E
005201806181015
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c48.000VND
039|a20180618101500|blinhntu|c20180615160821|dhuentm|y20180614094019|zvandtq
082 |a658.8|bN4999C
100 |aThu Thủy
245 |aNhững chiến lược Marketing hiệu quả kỳ diệu / |cThu Thủy
260 |aHà Nội : |bLao động Xã hội, |c2005
300 |a361tr. ; |c21cm.
653 |aQuản trị marketing
653 |aChiến lược marketing
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(3): 10235893-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/nhungchienluocmarrketinghieuquakidieuthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235893 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4999C Giáo trình 1
2 10235894 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4999C Giáo trình 2
3 10235895 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4999C Giáo trình 3
Comment