DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Marketing căn bản = Mareketing Essentials / Philip Kotler; Phan Thăng, Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến: Lược dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2005
Mô tả vật lý 584tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Marketing căn bản
Từ khóa tự do Quản trị marketing
Từ khóa tự do Quản trị bán hàng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10235896-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016683
0021
004EFD0CB07-3297-4669-AFC2-62B259798AF1
005201806181010
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c90.000VND
039|a20180618101000|blinhntu|c20180615155205|dhuentm|y20180614095153|zvandtq
082 |a658.8|bK874P
100 |aKotler, Philip
245 |aMarketing căn bản =|bMareketing Essentials / |c Philip Kotler; Phan Thăng, Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến: Lược dịch
260 |aHà Nội : |bGiao thông Vận tải, |c2005
300 |a584tr. ; |c24cm.
653 |aMarketing căn bản
653 |aQuản trị marketing
653 |aQuản trị bán hàng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10235896-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/marketingcanbanphilip2005thumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235896 TVTT_Kho sách T9 658.8 K874P Giáo trình 1 Hạn trả:17-12-2018
2 10235897 TVTT_Kho sách T9 658.8 K874P Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment