DDC 658.8
Tác giả CN Trần, Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 299tr. ; cm.
Từ khóa tự do Marketing căn bản
Từ khóa tự do Chiến lược marketing
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235898
000 00000nmm#a2200000ui#4500
0016684
0021
00417312F12-F20D-42F5-A8D6-0B31FE7AD66C
005201806191649
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c48.000VND
039|a20180619164938|blinhntu|c20180618101905|dlinhntu|y20180614095543|zvandtq
082 |a658.8|bT685D
100 |aTrần, Minh Đạo
245 |aGiáo trình Marketing căn bản / |cTrần Minh Đạo
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a299tr. ; |ccm.
653 |aMarketing căn bản
653 |aChiến lược marketing
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235898
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhmarketingcanban2011thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235898 TVTT_Kho sách T9 658.8 T685D Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment