• Giáo trình
  • 658.8 N4994Q
    Giáo trình Marketing thương mại /
DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Quang
Nhan đề Giáo trình Marketing thương mại / Nguyễn Xuân Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 239tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Chiến lược marketing
Từ khóa tự do Marketing thương mại
Từ khóa tự do Thị trường doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10235899, 10236021
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016685
0021
004212DA5A0-B1DA-41F3-9A2A-7BE8FE819EE3
005201806201614
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c29.000VND
039|a20180620161414|bvandtq|c20180618104220|dlinhntu|y20180614100136|zvandtq
082 |a658.8|bN4994Q
100 |aNguyễn, Xuân Quang
245 |aGiáo trình Marketing thương mại / |cNguyễn Xuân Quang
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2007
300 |a239tr. ; |c21cm.
653 |aChiến lược marketing
653 |aMarketing thương mại
653 |aThị trường doanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10235899, 10236021
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhmarketingthuongmaixuanquangthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235899 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994 Giáo trình 1
2 10236021 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994Q Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment