DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn, Đông Phong
Nhan đề Marketing Quốc tế = International Marketing / Nguyễn Đông Phong, ... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2007
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Quốc tế
Tác giả(bs) CN Quách, Thị Bửu Châu
Tác giả(bs) CN Đinh, Tiến Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Minh
Tác giả(bs) CN Tô, Bình Minh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10205233, 10235900
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016686
0022
004EDAA3965-665C-4B94-8236-424A50C8D3DF
005201811261036
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c39.000VND
039|a20181126103616|bhuentm|c20180615155850|dhuentm|y20180614101012|zvandtq
082 |a658.8|bN4994P
100 |aNguyễn, Đông Phong
245 |aMarketing Quốc tế =|bInternational Marketing / |cNguyễn Đông Phong, ... [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2007
300 |a247tr. ; |c21cm.
653 |aMarketing
653 |aQuốc tế
700 |aQuách, Thị Bửu Châu
700|aĐinh, Tiến Minh
700|aNguyễn, Thanh Minh
700|aTô, Bình Minh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10205233, 10235900
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/marketingquoctethumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235900 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994P Sách tham khảo 1
2 10205233 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994P Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment