DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn, Đông Phong
Nhan đề Marketing Quốc tế = International Marketing / Nguyễn Đông Phong, ... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2007
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do .
Từ khóa tự do .
Từ khóa tự do .
Tác giả(bs) CN Quách, Thị Bửu Châu
Tác giả(bs) CN Đinh, Tiến Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Minh
Tác giả(bs) CN Tô, Bình Minh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235900
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016686
0021
004EDAA3965-665C-4B94-8236-424A50C8D3DF
005201806151558
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c39.000VND
039|a20180615155850|bhuentm|y20180614101012|zvandtq
082 |a658.8|bN4994P
100 |aNguyễn, Đông Phong
245 |aMarketing Quốc tế =|bInternational Marketing / |cNguyễn Đông Phong, ... [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2007
300 |a247tr. ; |c21cm.
653 |a.
653 |a.
653 |a.
700 |aQuách, Thị Bửu Châu
700|aĐinh, Tiến Minh
700|aNguyễn, Thanh Minh
700|aTô, Bình Minh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235900
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/marketingquoctethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235900 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994P Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment