DDC 658.8
Tác giả CN Lưu, Văn Nghiêm
Nhan đề Marketing dịc vụ / Lưu Văn Nghiêm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 414tr. ; 21cm.
Phụ chú Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ khóa tự do Kinh doanh dịch vụ
Từ khóa tự do Marketing dịch vụ
Từ khóa tự do Quảng bá dịch vụ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235901
000 00000ndm#a2200000ui#4500
0016687
0021
00494CB63F2-F04C-47EE-B06D-0CAB20EA5A72
005201806181037
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c55.000VND
039|a20180618103733|blinhntu|c20180615155414|dhuentm|y20180614101437|zvandtq
082 |a658.8|bL9789N
100 |aLưu, Văn Nghiêm
245 |aMarketing dịc vụ / |cLưu Văn Nghiêm
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2008
300 |a414tr. ; |c21cm.
500 |aĐại học Kinh tế Quốc dân
653 |aKinh doanh dịch vụ
653 |aMarketing dịch vụ
653 |aQuảng bá dịch vụ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235901
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/marketingdichvuvanngnhiemthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235901 TVTT_Kho sách T9 658.8 L9789N Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment