DDC 332.1
Tác giả CN Trịnh, Quốc Trung
Nhan đề Marketing ngân hàng / Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sáu, Trần Hoàng Mai
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 718tr. ; 24cm.
Phụ chú Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Khoa Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị marketing
Từ khóa tự do Marketing ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Sáu
Tác giả(bs) CN Trần, Hoàng Mai
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235902
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016688
0021
004A8039977-C2A8-4388-85D9-EF7C2B36EEFC
005201806151555
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c98.000VND
039|a20180615155542|bhuentm|c20180615111737|dlinhntu|y20180614102353|zvandtq
082 |a332.1|bT7364T
100 |aTrịnh, Quốc Trung
245 |aMarketing ngân hàng / |cTrịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sáu, Trần Hoàng Mai
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bThống kê Tp. Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a718tr. ; |c24cm.
500 |aTrường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Khoa Quản trị kinh doanh
653 |aQuản trị marketing
653 |aMarketing ngân hàng
700 |aNguyễn, Văn Sáu
700|aTrần, Hoàng Mai
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235902
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/marketingnganhangquoctrungthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235902 TVTT_Kho sách T9 332.1 T7364T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment