DDC 621.3 B8681K
Tác giả CN Bùi, Quốc Khánh
Nhan đề Truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền
Lần xuất bản In lần thứ 9 có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 311tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Truyền động điện
Từ khóa tự do Động Cơ điện
Khoa Điện - Điện tử
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Truyền động điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Liễn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(6): 10236114-8, 10236340
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016790
00214
0042E708096-4D1A-4F2D-873A-8B976DDE057D
005202206131451
008 2009
0091 0
020 |c34.000VND
039|a20220613145156|blinhntu|c20220216100246|dlinhntu|y20180622144908|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a621.3|bB8681K
100 |aBùi, Quốc Khánh
245 |aTruyền động điện / |cBùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền
250 |aIn lần thứ 9 có chỉnh sửa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a311tr. ; |c21cm.
653 |aTruyền động điện
653 |aĐộng Cơ điện
690|aĐiện - Điện tử
691|aĐiện - Điện tử
692|aTruyền động điện
700 |aNguyễn, Thị Hiền
700 |aNguyễn, Văn Liễn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(6): 10236114-8, 10236340
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/truyendongdien2005thumbimage.jpg
890|a6|b7|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236340 TVTT_Kho sách T9 621.3 B8681K Giáo trình 6
2 10236114 TVTT_Kho sách T9 621.3 B8681K Giáo trình 1
3 10236115 TVTT_Kho sách T9 621.3 B8681K Giáo trình 2
4 10236116 TVTT_Kho sách T9 621.3 B8681K Giáo trình 3
5 10236117 TVTT_Kho sách T9 621.3 B8681K Giáo trình 4
6 10236118 TVTT_Kho sách T9 621.3 B8681K Giáo trình 5
Comment