DDC 621.3 N4994T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Thắng
Nhan đề Giáo trình an toàn điện / Nguyễn Đình Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý 127tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do An toàn điện
Khoa Điện - Điện tử
Ngành Điện - Điện tử
Môn học An toàn điện
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(14): 10209712, 10236364-76
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016798
00214
004F0934F7D-3006-4295-99CE-B2926AF23364
005202206131504
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c10.800
039|a20220613150444|blinhntu|c20220217080338|dlinhntu|y20180712092210|zlinhntu
082 |a621.3|bN4994T
100 |aNguyễn, Đình Thắng
245 |aGiáo trình an toàn điện / |cNguyễn Đình Thắng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2002
300 |a127tr. ; |c24cm.
653 |aAn toàn điện
690|aĐiện - Điện tử
691|aĐiện - Điện tử
692|aAn toàn điện
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(14): 10209712, 10236364-76
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/giaotrinhantoandienthumbimage.jpg
890|a14|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236364 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 1
2 10236365 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 2
3 10236366 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 3
4 10236367 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 4
5 10236368 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 5
6 10236369 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 6
7 10236370 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 7
8 10236371 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 8
9 10236372 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 9
10 10236373 TVTT_Kho sách T9 621.3 N4994T Giáo trình 10
Comment