• Giáo trình
  • 629.28 H6788L
    Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô /
DDC 629.28
Tác giả CN Hoàng, Đình Long
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô / Hoàng Đình Long
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2016
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giáo trình cung cấp cho cán bộ hướng dẫn, học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.
Từ khóa tự do Bảo dưỡng ô tô
Từ khóa tự do Sửa chữa ô tô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236389
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016800
0021
0047E63B48B-D272-477E-9F8D-D1869F67EC3C
005201807170913
008 2016
0091 0
020 |c85.000VND
039|a20180717091340|bhuentm|y20180712093900|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.28|bH6788L
100 |aHoàng, Đình Long
245 |aGiáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô / |cHoàng Đình Long
250 |aTái bản lần thứ sáu
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2016
300 |a399tr. ; |c24cm.
520|aGiáo trình cung cấp cho cán bộ hướng dẫn, học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.
653 |aBảo dưỡng ô tô
653 |aSửa chữa ô tô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236389
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/giaotrinhkythuatsuachua2016thumbimage.jpg
890|a1|b3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236389 TVTT_Kho sách T9 629.28 H6788L Giáo trình 1 Hạn trả:24-12-2018
Comment