• Giáo trình
  • 621.3 V97H
    Trang bị điện điện tử máy công nghiệp dùng chung /
DDC 621.3
Tác giả CN Vũ, Quang Hồi
Nhan đề Trang bị điện điện tử máy công nghiệp dùng chung / Vũ Quang Hồi
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 187tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Máy nâng
Từ khóa tự do Trang bị điện - điện tử
Từ khóa tự do Máy hàn điện
Môn học Máy thủy khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236417
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016808
0021
0047FB54D1A-515D-49FA-B589-C6B17527AF8C
005201807171036
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c28.500
039|a20180717103650|bhuentm|y20180712144949|zlinhntu
082 |a621.3|bV97H
100 |aVũ, Quang Hồi
245 |aTrang bị điện điện tử máy công nghiệp dùng chung / |cVũ Quang Hồi
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a187tr. ; |c27cm.
653 |aMáy nâng
653 |aTrang bị điện - điện tử
653|aMáy hàn điện
690 |aMáy thủy khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236417
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/trangbidiendientumaycongnghiepdungchung2011thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236417 TVTT_Kho sách T9 621.3 V97H Giáo trình 1
Comment