• Giáo trình chính
  • 670.285 Đ 450 Tr
    Giáo trình CATIA - Phân tích ứng suất và biến dạng /
DDC 670.285 Đ 450 Tr
Tác giả CN Đỗ Thành Trung
Nhan đề Giáo trình CATIA - Phân tích ứng suất và biến dạng / Đỗ Thành Trung
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 244 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy-Ứng dụng tin học
Khoa Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính
Ngành Cơ khí
Môn học Ứng dụng Catia trong thiết kế
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025109-11
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000035118-24
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018042
00214
004DA4A0ECB-BD39-43C4-A056-2297F223C3A1
005202303031543
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20230303154408|blinhntu|c20180803091401|dnganpt|y20130826085027|zhienlt
082 |a670.285|bĐ 450 Tr
100 |aĐỗ Thành Trung
245 |aGiáo trình CATIA - Phân tích ứng suất và biến dạng / |cĐỗ Thành Trung
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a244 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang TS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
650 |aChế tạo máy|xỨng dụng tin học
690|aKỹ thuật mô phỏng trên máy tính
691|aCơ khí
692|aỨng dụng Catia trong thiết kế
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025109-11
852|bKho mượn|j(7): 3000035118-24
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/giaotrinhcatiaphantich_dothanhtrung/0page0001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment