• Sách tham khảo
  • 621.3 H 450 S
    Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử :
DDC 621.3 H 450 S
Tác giả CN Hồ Văn Sung
Nhan đề Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 280 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện tử
Khoa Mạch điện
Khoa Cơ sở kỹ thuật điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019396-8
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000019307-23
000 00000nam a2200000 4500
0019749
0022
004551CD497-288D-4EFD-B12E-B9E69951DD4F
005201709210856
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180907231838|byenpt|c20170921085936|dhientrang|y20101227|zngavt
082 |a621.3|bH 450 S
100 |aHồ Văn Sung
245 |aBài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : |bTập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / |cHồ Văn Sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a280 tr. ; |c24 cm
650 |aMạch điện
650 |aMạch điện tử
690|aMạch điện
690|aCơ sở kỹ thuật điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019396-8
852|bKho mượn|j(17): 3000019307-23
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/btcosokythuatmachdiendientutap1_hovansung/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Comment