DDC 629.254
Tác giả CN Nguyễn Văn Chất
Nhan đề Cấu tạo và sửa chữa điện ô tô / Nguyễn Văn Chất, Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Bống
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1993
Mô tả vật lý 264 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Hệ thống điện
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Sửa chữa và bảo hành
Môn học Điện - Điện tử ô tô
Tác giả(bs) CN Vũ Quang Hồi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bống
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000010602-5
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000006149-50
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001629
000 00000nam a2200000 4500
0019773
0022
004B7090BC8-9F92-4AE7-BAD6-B75EA535DA92
005201709141354
008130110s1993 vm| vie
0091 0
039|a20180907232042|byenpt|c20170914135435|dvanpth|y20040613|zchanlt
082 |a629.254|bNg 527 Ch
100 |aNguyễn Văn Chất
245 |aCấu tạo và sửa chữa điện ô tô / |cNguyễn Văn Chất, Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Bống
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1993
300 |a264 tr. ; |c19 cm
650 |aÔ tô - Hệ thống điện
650 |aÔ tô - Sửa chữa và bảo hành
690|aĐiện - Điện tử ô tô
700 |aVũ Quang Hồi
700 |aNguyễn Văn Bống
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000010602-5
852|bKho mượn|j(2): 3000006149-50
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001629
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cautaovasuachuadienoto_nguyenvanchat/0page_001thumbimage.jpg
890|a7|b72|c1|d26
Comment