DDC 621.381 N4994G
Tác giả CN Nguyễn, Minh Giang
Nhan đề Các vi điều khiển PIC. Tập1, 16F83/34A và 16F87/88
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 416tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Vi mạch
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do Vi điều khiển PIC
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(46): 10206024-69
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011115
0021
004E2646F5B-58ED-4F93-B0BC-202AA84D2DF7
005201807201626
008 2009
0091 0
020 |c75.000VND
039|a20180720162643|blinhntu|c20180720153330|dlinhntu|y20171030144344|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bN4994G
100 |aNguyễn, Minh Giang
245 |aCác vi điều khiển PIC. |nTập1,|p16F83/34A và 16F87/88
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a416tr. ; |c27cm.
653 |aVi mạch
653 |aMạch điện tử
653 |aVi điều khiển PIC
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(46): 10206024-69
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/cacvidieukhienpictap1thumbimage.jpg
890|b12|a46|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10206024 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 1
2 10206025 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 2
3 10206026 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 3
4 10206027 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 4
5 10206028 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 5
6 10206029 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 6
7 10206030 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 7
8 10206031 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 8
9 10206032 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 9
10 10206033 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764G Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment