DDC 621.381 T665O
Tác giả CN Tống, Văn ON
Nhan đề Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
Mô tả vật lý 412tr. ; 24cm.
Phụ chú Các chip vi điều khiển họ 8051 là các chip mạnh và linh hoạt được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điều khiển
Từ khóa tự do Chip vi điều khiển
Từ khóa tự do Mạch vi điều khiển
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(44): 10206179-222
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011120
0021
004DFC26A02-ACFB-42F2-8AA5-11A86E653AFA
005201807031034
008 2009
0091 0
020 |c39.500VND
039|a20180703103418|bhuentm|c20171220145040|dlinhntu|y20171031085117|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bT665O
100 |aTống, Văn ON
245 |aHọ vi điều khiển 8051 / |cTống Văn On, Hoàng Đức Hải
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2009
300 |a412tr. ; |c24cm.
500|aCác chip vi điều khiển họ 8051 là các chip mạnh và linh hoạt được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điều khiển
653 |aChip vi điều khiển
653 |aMạch vi điều khiển
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(44): 10206179-222
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/hovidieukhien8051thumbimage.jpg
890|a44|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10206179 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 1
2 10206180 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 2
3 10206181 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 3
4 10206182 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 4
5 10206183 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 5
6 10206184 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 6
7 10206185 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 7
8 10206186 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 8
9 10206187 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 9
10 10206188 TVTT_Kho sách T9 621.381 T665O Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment