DDC 428 S4658P
Tác giả CN Seligson, Paul
Nhan đề New English file : Elementary / Paul Seligson; Lê Thúy Hiền giới thiệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2009
Mô tả vật lý tr. ; 27cm.
Phụ chú Student's book and workbook
Từ khóa tự do Tiếng Anh giao tiếp
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(27): 20206489-514, 20210677
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113754
0023
0040548AA87-4D79-4EF1-AD8D-80FC2F639A98
005201908161047
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c55.000
039|y20190816104737|zvandtq
082 |a428|bS4658P
100 |aSeligson, Paul
245 |aNew English file : |bElementary / |cPaul Seligson; Lê Thúy Hiền giới thiệu
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2009
300 |atr. ; |c27cm.
500|aStudent's book and workbook
653 |aTiếng Anh giao tiếp
653 |aKỹ năng giao tiếp
653|aNgoại ngữ
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(27): 20206489-514, 20210677
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsngoaingu/newenglichfilemaudo2013thumbimage.jpg
890|a27|b24|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20206489 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 1
2 20206490 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 2
3 20206491 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 3
4 20206492 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 4
5 20206493 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 5
6 20206494 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 6
7 20206495 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 7
8 20206496 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 8
9 20206497 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 9
10 20206498 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment