DDC 516.23 H591H
Tác giả CN Nguyễn, Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình. Tập 1, Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc Phương pháp hình chiếu trục đo / Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 187tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Hình chiếu thẳng góc
Từ khóa tự do Hình chiếu trục đo
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Môn
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(273): 20209346-617, 20210680
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00114828
0021
004D434FF6D-55A2-4CFB-A830-B2B66937BB4A
005201909091509
008 2008
0091 0
020 |c29.000VND
039|y20190909150940|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a516.23|bH591H
100|aNguyễn, Đình Điện
245 |aHình học họa hình. |nTập 1, |pPhương pháp hai hình chiếu thẳng góc Phương pháp hình chiếu trục đo / |cNguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn
250 |aTái bản lần thứ 16
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a187tr. ; |c27cm.
653 |aHình chiếu thẳng góc
653 |aHình chiếu trục đo
653 |aHình học họa hình
700|aĐỗ, Mạnh Môn
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(273): 20209346-617, 20210680
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/hinhhochoahinhtap1thumbimage.jpg
890|a273|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20209346 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 1
2 20209347 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 2
3 20209348 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 3
4 20209349 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 4
5 20209350 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 5
6 20209351 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 6
7 20209352 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 7
8 20209353 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 8
9 20209354 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 9
10 20209355 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment