• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu, Khảo sát hệ thống điện động cơ ( cung cấp, đánh lửa, khởi động) trên động cơ GM Daewoo /
DDC 629.28
Tác giả CN Lê, Huy Hoàng
Nhan đề Nghiên cứu, Khảo sát hệ thống điện động cơ ( cung cấp, đánh lửa, khởi động) trên động cơ GM Daewoo / Lê Huy Hoàng: Th.S Nguyễn Văn Hiển hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 91Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điện động cơ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239105
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119893
0026
0044DB6EAC6-75B1-4BFB-AD63-9AFF65ADBBDB
005202210261549
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221026154923|zhuentm
082 |a629.28
100 |aLê, Huy Hoàng
245 |aNghiên cứu, Khảo sát hệ thống điện động cơ ( cung cấp, đánh lửa, khởi động) trên động cơ GM Daewoo / |cLê Huy Hoàng: Th.S Nguyễn Văn Hiển hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a91Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống điện động cơ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239105
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/lehoanglongkhoaoto2018thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239105 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment