• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu và khảo sát kỹ thuật cơ cấu phân phối khí trên động cơ ô tô Toyota Vios /
DDC 629.28
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Phương
Nhan đề Nghiên cứu và khảo sát kỹ thuật cơ cấu phân phối khí trên động cơ ô tô Toyota Vios / Nguyễn Hữu Phương: Th.S Chu Đức Tạo hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 98Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống phân phối khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239108
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119896
0026
004E75E6A79-ABC5-4158-BA9D-0794BB2363B5
005202210261611
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221026161119|zhuentm
082 |a629.28
100 |aNguyễn, Hữu Phương
245 |aNghiên cứu và khảo sát kỹ thuật cơ cấu phân phối khí trên động cơ ô tô Toyota Vios / |cNguyễn Hữu Phương: Th.S Chu Đức Tạo hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a98Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống phân phối khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239108
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/nguyenthekhoaoto2018thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239108 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment