• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe ô tô Toyota Altis /
DDC 629.28
Tác giả CN Hạng, A Vàng
Nhan đề Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe ô tô Toyota Altis / Hạng A Vàng: Th.S Kiều Minh Thức hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 103Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống đánh lửa
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239110
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119898
0026
004C69A8620-31EB-4065-A89A-33B5833B14EF
005202210271050
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027105007|zhuentm
082 |a629.28
100 |aHạng, A Vàng
245 |aNghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe ô tô Toyota Altis / |cHạng A Vàng: Th.S Kiều Minh Thức hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a103Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống đánh lửa
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239110
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/nguyenthekhoaoto2018thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239110 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment