• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Khảo sát kỹ thuật một số thông số hệ thống điện điều khiển động cơ Alpha II Engine /
DDC 629.28
Tác giả CN Phạm, Văn Quang
Nhan đề Khảo sát kỹ thuật một số thông số hệ thống điện điều khiển động cơ Alpha II Engine / Phạm Văn Quang: Th.S Nguyễn Công Thuật hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 68Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Điều khiển động cơ
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239112
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119900
0026
00473280AE4-5BB5-430F-8189-826EB1D25A0A
005202210271058
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027105843|zhuentm
082 |a629.28
100 |aPhạm, Văn Quang
245 |aKhảo sát kỹ thuật một số thông số hệ thống điện điều khiển động cơ Alpha II Engine / |cPhạm Văn Quang: Th.S Nguyễn Công Thuật hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a68Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aĐiều khiển động cơ
653 |aHệ thống điện
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239112
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/vuductuankythuatoto2019thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239112 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment