• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Khảo sát hệ thống điện điều khiển hệ thống nhiên liệu trên động cơ xe Honđa Civic /
DDC 629.28
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Sơn
Nhan đề Khảo sát hệ thống điện điều khiển hệ thống nhiên liệu trên động cơ xe Honđa Civic / Nguyễn Ngọc Sơn: Th.S Đỗ Chí Công hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 100Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Điều khiển hệ thống nhiên liệu
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239113
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119901
0026
004C7D2C43F-0DE1-4947-8058-09B2CFB17D15
005202210271103
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027110336|zhuentm
082 |a629.28
100 |aNguyễn, Ngọc Sơn
245 |aKhảo sát hệ thống điện điều khiển hệ thống nhiên liệu trên động cơ xe Honđa Civic / |cNguyễn Ngọc Sơn: Th.S Đỗ Chí Công hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a100Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aĐiều khiển hệ thống nhiên liệu
653 |aHệ thống điện
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239113
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/khaosathethongdiendieukhiendongco1nz-fedovietducoto2020thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239113 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment