• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển công suất ứng dụng trên ô tô điện /
DDC 629.28
Tác giả CN Tống, Văn Chiến
Nhan đề Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển công suất ứng dụng trên ô tô điện / Tống Văn Chiến: Th.S Nguyễn Công Thuật hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 78Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Điều khiển công suất
Từ khóa tự do Hệ thống trên xe ô tô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239115
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119903
0026
004CD646ED1-092F-42BA-9E40-424CA3BB2467
005202210271425
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027142502|zhuentm
082 |a629.28
100 |aTống, Văn Chiến
245 |aNghiên cứu kỹ thuật điều khiển công suất ứng dụng trên ô tô điện / |cTống Văn Chiến: Th.S Nguyễn Công Thuật hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a78Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aĐiều khiển công suất
653 |aHệ thống trên xe ô tô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239115
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/nghiencuuungdungcam bienloadcelldexacdinhcongsuatdongcoxemay_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239115 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment