• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu, khảo sát hệ thống gạt mưa và khóa cửa của xe Hyundai Elantra 1.6MT /
DDC 629.28
Tác giả CN Mai, Văn Hải
Nhan đề Nghiên cứu, khảo sát hệ thống gạt mưa và khóa cửa của xe Hyundai Elantra 1.6MT / Mai Văn Hải: Th.S Kiều Minh Thức hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 74Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống gạt mưa
Từ khóa tự do Hệ thống khóa cửa
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239116
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119904
0026
0041C228AD8-A7D2-43AA-BC12-00C8A9A707D4
005202210271429
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027142920|zhuentm
082 |a629.28
100 |aMai, Văn Hải
245 |aNghiên cứu, khảo sát hệ thống gạt mưa và khóa cửa của xe Hyundai Elantra 1.6MT / |cMai Văn Hải: Th.S Kiều Minh Thức hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a74Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống gạt mưa
653 |aHệ thống khóa cửa
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239116
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/khaosathethongdiendieukhiendongco1nz-fedovietducoto2020thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239116 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment