DDC 629.28
Tác giả CN Nguyễn, Quang Huy
Nhan đề Khảo sát, sửa chữa, phục hồi hệ thống điện thân xe Toyota Carina / Nguyễn Quang Huy: Th.S Lương Đức Nghĩa hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 74Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điện thân xe
Từ khóa tự do Hệ thống điều khiển
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239117
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119905
0026
00407E60E7B-10DC-4053-BB50-FC01001217A1
005202210271433
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027143336|zhuentm
082 |a629.28
100 |aNguyễn, Quang Huy
245 |aKhảo sát, sửa chữa, phục hồi hệ thống điện thân xe Toyota Carina / |cNguyễn Quang Huy: Th.S Lương Đức Nghĩa hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a74Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống điện thân xe
653 |aHệ thống điều khiển
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239117
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/khaosathopsotudongtrenotokiamorningtakhaiducoto2020thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239117 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment