• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên xe Kia Morning 2012 /
DDC 629.28
Tác giả CN Hoàng, Trung Nghĩa
Nhan đề Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên xe Kia Morning 2012 / Hoàng Trung Nghĩa: Th.S Trần Thanh Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 84Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Hệ thống chiếu sáng
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239119
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119907
0026
004EDA3FA78-D905-4CA2-9147-38086A4FF59B
005202210271441
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027144129|zhuentm
082 |a629.28
100 |aHoàng, Trung Nghĩa
245 |aNghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên xe Kia Morning 2012 / |cHoàng Trung Nghĩa: Th.S Trần Thanh Bình hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a84Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aHệ thống chiếu sáng
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239119
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/vuduynamkythuatoto2019thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239119 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment