• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Khảo sát kỹ thuật và phục hồi hệ thống điều hòa trên ô tô Toyota Camry 1990 /
DDC 629.28
Tác giả CN Vũ, Quốc Trung
Nhan đề Khảo sát kỹ thuật và phục hồi hệ thống điều hòa trên ô tô Toyota Camry 1990 / Vũ Quốc Trung: Th.S Nguyễn Công Thuật hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 82Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điều hòa
Từ khóa tự do Điều hòa không khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10100787
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119908
0026
0049EBF9ADC-15E1-4DF0-AFD8-D920F9FF1905
005202210271445
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027144548|zhuentm
082 |a629.28
100 |aVũ, Quốc Trung
245 |aKhảo sát kỹ thuật và phục hồi hệ thống điều hòa trên ô tô Toyota Camry 1990 / |cVũ Quốc Trung: Th.S Nguyễn Công Thuật hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a82Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống điều hòa
653 |aĐiều hòa không khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10100787
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/khaosathethongdiendieukhiendongco1nz-fedovietducoto2020thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100787 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment