• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống phân phối khí trên ô tô Toyota Altis /
DDC 629.28
Tác giả CN Lê, Tiến Đạt
Nhan đề Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống phân phối khí trên ô tô Toyota Altis / Lê Tiến Đạt: Th.S Hà Tiến Đạt hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 67Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống phân phối khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239120
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119909
0026
0047D9DA8E1-7EA0-4152-BD58-6E18F3A00F0F
005202210271449
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027144926|zhuentm
082 |a629.28
100 |aLê, Tiến Đạt
245 |aNghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống phân phối khí trên ô tô Toyota Altis / |cLê Tiến Đạt: Th.S Hà Tiến Đạt hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a67Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống phân phối khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239120
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/ngotienthanhkhoaoto2018thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239120 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment