• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Khảo sát và tính toán các chỉ tiêu quá trình phanh của hệ thống phanh khí nén trên ô tô tải /
DDC 629.28
Tác giả CN Mai, Thế Thắng
Nhan đề Khảo sát và tính toán các chỉ tiêu quá trình phanh của hệ thống phanh khí nén trên ô tô tải / Mai Thế Thắng: Th.S Nguyễn Văn Bằng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 66Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống phanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119910
0026
004B7350D6F-B9D7-46F8-9E91-634EEDA64FC5
005202210271457
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221027145742|zhuentm
082 |a629.28
100 |aMai, Thế Thắng
245 |aKhảo sát và tính toán các chỉ tiêu quá trình phanh của hệ thống phanh khí nén trên ô tô tải / |cMai Thế Thắng: Th.S Nguyễn Văn Bằng hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a66Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống phanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239121
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/khaosathethongdiendieukhiendongco1nz-fedovietducoto2020thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239121 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment