DDC 658.4052 H100Gi
Tác giả CN Hà Nam Khánh Giao
Nhan đề Giáo trình giao tiếp kinh doanh / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2010
Mô tả vật lý 376 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nội dung gồm: - Phần I: Tổng quan giao tiếp trong kinh doanh - Phần II: Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh - Phần III: Các ứng dụng giao tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Giao tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Giao tiếp trong tổ chức
Ngành Kỹ năng mềm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Trúc Ly
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119911
00214
004AA30FCE0-341A-46E2-B822-4D17BFCC0C0E
005202302171046
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230217104611|blinhntu|c20230217102322|dlinhntu|y20230217090559|zlinhntu
082 |a658.4052|bH100Gi
100 |aHà Nam Khánh Giao
245 |aGiáo trình giao tiếp kinh doanh / |cHà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2010
300 |a376 tr. ; |c24 cm.
520 |aNội dung gồm: - Phần I: Tổng quan giao tiếp trong kinh doanh - Phần II: Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh - Phần III: Các ứng dụng giao tiếp kinh doanh
653 |aGiao tiếp kinh doanh
653 |aGiao tiếp trong tổ chức
691 |aKỹ năng mềm
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Trang
700 |aPhạm Thị Trúc Ly
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskynangmem/giao tiep kinh doanh_ha ham khanh giao_2010_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment