• Giáo trình chính
  • 728 L4331V
    Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí :
DDC 728 L4331V
Tác giả CN Lê Văn Vĩnh
Nhan đề Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí : Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo / Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo
Lần xuất bản In lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 253 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản về thiết kế xây dựng công trình công nghiệp cơ khí, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí, thiết kế phân xưởng cơ khí, lắp ráp, hàn, dụng cụ sửa chữa cơ khí, các bộ phận phụ, tính toán thiết kế
Từ khóa tự do Công trình công nghiệp
Từ khóa tự do Quy hoạch công trình
Từ khóa tự do Thiết kế cơ khí
Ngành Cơ khí
Môn học Thiết kế xưởng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119913
00214
0043230AB8F-B7F5-4E64-9422-37B390EAF62F
005202303091117
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20230309111725|blinhntu|c20230309110330|dlinhntu|y20230309110211|zlinhntu
082 |a728|bL4331V
100 |aLê Văn Vĩnh
245 |aThiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí : |bGiáo trình dành cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo / |cLê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo
250 |aIn lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a253 tr. ; |c24 cm.
520 |aNhững vấn đề cơ bản về thiết kế xây dựng công trình công nghiệp cơ khí, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí, thiết kế phân xưởng cơ khí, lắp ráp, hàn, dụng cụ sửa chữa cơ khí, các bộ phận phụ, tính toán thiết kế
653 |aCông trình công nghiệp
653 |aQuy hoạch công trình
653 |aThiết kế cơ khí
691|aCơ khí
692|aThiết kế xưởng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí_levanvinh, hoangtung_2004_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment