DDC 515.076 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười một
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 391tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Hình học giải tích
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(90): 10230261-350
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013284
0021
004EF79D1A1-240E-45B4-BDA2-55EF9CDF1689
005201806071441
008 2006
0091 0
020 |c20.000VND
039|a20180607144143|bhuentm|y20180418095422|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a515.076|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aToán học cao cấp. |nTập 1, |pĐại số và hình học giải tích / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ mười một
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a391tr. ; |c21cm.
653 |aĐại số
653 |aHình học giải tích
653 |aToán cao cấp
700 |aNguyễn, Hồ Quỳnh
700 |aTạ, Văn Đĩnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(90): 10230261-350
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/toanhoccaocaptap1thumbimage.jpg
890|a90|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10230329 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 69
2 10230261 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 1
3 10230262 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 2
4 10230263 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 3
5 10230264 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 4
6 10230265 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 5
7 10230266 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 6
8 10230267 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 7
9 10230268 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 8
10 10230269 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment