DDC 620.106 C6521
Tác giả TT Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nhan đề Cơ học chất lỏng ứng dụng / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Lê Danh Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 232tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Chất khí
Từ khóa tự do Chất lỏng
Từ khóa tự do Động học chất lỏng
Từ khóa tự do Thủy lực đường ống
Từ khóa tự do Tĩnh học chất lỏng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(44): 10201793-826, 10218747-9, 10236134, 10236391, 10236394-7, 10237825
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011035
00214
004C1B59D99-BF7E-4F59-BAA6-CA051C403996
005202206151559
008 2007
0091 0
020 |c58000VND
039|a20220615155952|blinhntu|c20220615155920|dlinhntu|y20171018133806|znganpt
041 |avie
044 |avm
082|a620.106|bC6521
110|aTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội
245 |aCơ học chất lỏng ứng dụng / |cTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Lê Danh Liên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2007
300 |a232tr. ; |c27cm.
653 |aChất khí
653 |aChất lỏng
653 |aĐộng học chất lỏng
653 |aThủy lực đường ống
653 |aTĩnh học chất lỏng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(44): 10201793-826, 10218747-9, 10236134, 10236391, 10236394-7, 10237825
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/cohocchatlongungdungthumbimage.jpg
890|a44|b21|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236391 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 39
2 10236394 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 40
3 10236395 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 41
4 10236396 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 42
5 10236397 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 43
6 10201793 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 1
7 10201794 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 2
8 10201795 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 3
9 10201796 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 4
10 10201797 TVTT_Kho sách T9 620.106 C6521 Giáo trình 5
Comment