DDC 621.31 D211
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Nhan đề Lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
Lần xuất bản In lần thứ 10 có sữa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 332tr. ; 27cm.
Phụ chú Sách giáo trình cho các trường đại học
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Doanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(61): 10203632-86, 10226177-8, 10236628-9, 10237610-1
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0011075
0021
004D6951A27-CD6A-4E4E-9AE7-092F4C8EC74B
005201806151043
008 2005
0091 0
020 |cPT(32.000)VND
039|a20180615104346|bhuentm|c20171215093515|dlinhntu|y20171024135925|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bD211
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aKỹ thuật điện / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
245|bLý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
250 |aIn lần thứ 10 có sữa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a332tr. ; |c27cm.
500|aSách giáo trình cho các trường đại học
653 |aMáy điện
653 |aĐiện tử công suất
653 |aMạch điện
653 |aKỹ thuật điện
700 |aLê, Văn Doanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(61): 10203632-86, 10226177-8, 10236628-9, 10237610-1
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/kythuatdien2004thumbimage.jpg
890|a61|b56|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236628 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 58
2 10236629 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 59
3 10203676 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 45
4 10203677 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 46 Hạn trả:12-06-2023
5 10203678 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 47
6 10203679 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 48
7 10203680 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 49
8 10203681 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 50
9 10203682 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 51 Hạn trả:28-11-2022
10 10203683 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 52

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment