DDC 621.31 C5457
Tác giả CN Phạm, Văn Chới
Nhan đề Khí cụ điện / Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn
Lần xuất bản In lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 483tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Khí cụ điện
Từ khóa tự do Hồ quang điện
Từ khóa tự do Máy biến áp
Từ khóa tự do Máy cắt điện cao áp
Từ khóa tự do Nam châm điện
Tác giả(bs) CN Bùi, Hữu Tín
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Tôn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(32): 10204336-62, 10209709, 10236593-5, 10237954
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011088
0021
0049735D671-2D8F-487A-8C2C-F5DB1007BBA0
005201806151034
008 2006
0091 0
020 |c55.000VND
039|a20180615103450|bhuentm|c20171215094410|dlinhntu|y20171025163652|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bC5457
100 |aPhạm, Văn Chới
245 |aKhí cụ điện / |cPhạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn
250 |aIn lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a483tr. ; |c24cm.
653 |aKhí cụ điện
653 |aHồ quang điện
653 |aMáy biến áp
653 |aMáy cắt điện cao áp
653 |aNam châm điện
700 |aBùi, Hữu Tín
700 |aNguyễn, Tiến Tôn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(32): 10204336-62, 10209709, 10236593-5, 10237954
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/khicudien2006thumbimage.jpg
890|a32|b48|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236593 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 28 Hạn trả:27-02-2023
2 10236594 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 29 Hạn trả:27-02-2023
3 10236595 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 30
4 10204338 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 3 Hạn trả:27-02-2023
5 10204339 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 4
6 10204340 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 5 Hạn trả:02-03-2023
7 10204341 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 6
8 10204342 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 7 Hạn trả:02-03-2023
9 10204343 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 8 Hạn trả:06-03-2023
10 10204344 TVTT_Kho sách T9 621.31 C5457 Giáo trình 9 Hạn trả:02-03-2023

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment