• Giáo trình
  • 621.381 N5764N
    Giáo trình linh kiện điện tử /
DDC 621.381 N5764N
Nhan đề Giáo trình linh kiện điện tử / Nguyễn Viết Nguyên chủ biên; [ và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 195tr. ; 24cm.
Phụ chú Dùng cho sinh viên cao đẳng
Từ khóa tự do Linh kiện điện tử
Từ khóa tự do Vi mạch
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Nguyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Huyền
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(17): 10206576-86, 10210960, 10236248-50, 10236537-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011128
0021
00445B2069E-FCC3-4B9C-B9AB-0E8184768476
005201806181641
008 2008
0091 0
020 |c21.500VND
039|a20180618164157|bhuentm|c20171227111942|dhuentm|y20171031153259|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bN5764N
245 |aGiáo trình linh kiện điện tử / |cNguyễn Viết Nguyên chủ biên; [ và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a195tr. ; |c24cm.
500|aDùng cho sinh viên cao đẳng
653 |aLinh kiện điện tử
653 |aVi mạch
653 |aMạch điện tử
700 |aNguyễn, Viết Nguyên
700 |aNguyễn, Thị Kim Ngân
700 |aPhạm, Thị Thanh Huyền
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(17): 10206576-86, 10210960, 10236248-50, 10236537-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/giaotrinhlinhkiendientuvietnguyenthumbimage.jpg
890|a17|b27|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10206576 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 1 Hạn trả:13-05-2024
2 10206577 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 2
3 10206578 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 3
4 10206579 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 4
5 10206580 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 5
6 10206581 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 6
7 10206582 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 7
8 10206583 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 8
9 10206584 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 9
10 10206585 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764N Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment