DDC 621.9 T7721Đ
Tác giả CN Trần, Văn Địch
Nhan đề Đồ gá / Trần Văn Địch
Lần xuất bản In lần thứ tư
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 268tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Đồ gá
Từ khóa tự do Dụng cụ cơ khí
Từ khóa tự do Máy CNC
Ngành Cơ khí
Môn học Đồ gá
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(29): 10210316-34, 10210508, 10226069-70, 10236209-13, 10237692-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011199
00214
00466CBF041-AB67-43C8-B2F0-5D56030E57B9
005202208021427
008 2010
0091 0
020 |c60.000VND
039|a20220802142718|blinhntu|c20180710143022|dhuentm|y20171110142208|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.9|bT7721Đ
100 |aTrần, Văn Địch
245 |aĐồ gá / |cTrần Văn Địch
250 |aIn lần thứ tư
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a268tr. ; |c24cm.
653 |aĐồ gá
653 |aDụng cụ cơ khí
653 |aMáy CNC
691|aCơ khí
692|aĐồ gá
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(29): 10210316-34, 10210508, 10226069-70, 10236209-13, 10237692-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/doga2010thumbimage.jpg
890|a29|b29|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10210508 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 29
2 10210334 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 19
3 10210316 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 1
4 10210317 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 2
5 10210318 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 3
6 10210319 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 4
7 10210320 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 5
8 10210321 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 6
9 10210322 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 7
10 10210323 TVTT_Kho sách T9 621.9 T7721Đ Giáo trình 8
Comment