• Giáo trình
  • 621.9 H6781B
    Đồ gá gia công cơ khí tiện - phay - bào - mài /
DDC 621.9 H6781B
Tác giả CN Hồ, Viết Bình
Nhan đề Đồ gá gia công cơ khí tiện - phay - bào - mài / Hồ Viết Bình, Lê Đăng Hoành, Nguyễn Ngọc Đào; Khoa cơ khí, chế tạo máy, Đại học sư phạm kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : nxb Đà Nẵng, 2000
Mô tả vật lý 320tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đồ gá
Từ khóa tự do Gia công cơ khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10210392-4, 10236217-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011202
0021
00423D6A527-AEC7-4FFA-A385-2D7A910C3E0B
005201807101434
008 2000
0091 0
020 |c45.000VND
039|a20180710143442|bhuentm|y20171113080721|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.9|bH6781B
100 |aHồ, Viết Bình
245 |aĐồ gá gia công cơ khí tiện - phay - bào - mài / |cHồ Viết Bình, Lê Đăng Hoành, Nguyễn Ngọc Đào; Khoa cơ khí, chế tạo máy, Đại học sư phạm kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh
260 |aĐà Nẵng : |bnxb Đà Nẵng, |c2000
300 |a320tr. ; |ccm.
653 |aĐồ gá
653 |aGia công cơ khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10210392-4, 10236217-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/dogagiacongcokhi2000thumbimage.jpg
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10210392 TVTT_Kho sách T9 621.9 H6781B Giáo trình 1
2 10210393 TVTT_Kho sách T9 621.9 H6781B Giáo trình 2 Hạn trả:13-09-2024
3 10210394 TVTT_Kho sách T9 621.9 H6781B Giáo trình 3
4 10236218 TVTT_Kho sách T9 621.9 H6781B Giáo trình 4
5 10236217 TVTT_Kho sách T9 621.9 H6781B Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment