DDC 629.28 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Khắc Trai
Nhan đề Kỹ thuật chẩn đoán ô tô / Nguyễn Khắc Trai
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2007
Mô tả vật lý 335tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Phụ tùng ô tô
Từ khóa tự do Động cơ ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điện ô tô
Từ khóa tự do Kỹ thuật chẩn đoán ô tô
Khoa Ô tô
Ngành Ô tô
Môn học Kỹ thuật chấn đoán
Môn học Chẩn đoán, sửa chữa động cơ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(103): 10202146-7, 10210851-951
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011213
00214
00405291677-4176-4EF4-9C35-61FC490A399B
005202304281616
008 2007
0091 0
020 |c65.000VND
039|a20230428161641|blinhntu|c20230428160518|dlinhntu|y20171201094831|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.28|bN5764T
100 |aNguyễn, Khắc Trai
245 |aKỹ thuật chẩn đoán ô tô / |cNguyễn Khắc Trai
250 |aTái bản lần thứ hai có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2007
300 |a335tr. ; |c24cm.
653 |aPhụ tùng ô tô
653 |aĐộng cơ ô tô
653 |aHệ thống điện ô tô
653 |aKỹ thuật chẩn đoán ô tô
690|aÔ tô
691|aÔ tô
692|aKỹ thuật chấn đoán
692|aChẩn đoán, sửa chữa động cơ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(103): 10202146-7, 10210851-951
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/kythuatchuandoanotothumbimage.jpg
890|a103|b43|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10210851 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 1 Hạn trả:25-01-2022
2 10210852 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 2
3 10210853 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 3
4 10210854 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 4
5 10210855 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 5
6 10210856 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 6
7 10210857 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 7
8 10210858 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 8
9 10210859 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 9
10 10210860 TVTT_Kho sách T9 629.28 N5764T Giáo trình 10
Comment