• Giáo trình
  • 629.254 N5764O
    Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại.
DDC 629.254 N5764O
Tác giả CN Nguyễn, Oanh
Nhan đề Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. tập 1, Động cơ xăng / Nguyễn Oanh
Lần xuất bản In lần thứ 10, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2007
Mô tả vật lý 251tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Động cơ xăng
Từ khóa tự do Sửa chữa ô tô
Từ khóa tự do Động lực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(27): 10210480-1, 10211070, 10211385-405, 10236266-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011265
0021
004CD004E89-6940-4A85-9B82-8581FE9DEAE6
005201807131029
008 2007
0091 0
020 |c35.000VND
039|a20180713102955|bhuentm|c20171215144731|dlinhntu|y20171204145115|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.254|bN5764O
100 |aNguyễn, Oanh
245 |aKỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. |ntập 1, |pĐộng cơ xăng / |cNguyễn Oanh
250 |aIn lần thứ 10, có sửa chữa và bổ sung
260 |atp. Hồ Chí Minh : |bHồng Đức, |c2007
300 |a251tr. ; |c24cm.
653 |aĐộng cơ xăng
653 |aSửa chữa ô tô
653 |aĐộng lực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(27): 10210480-1, 10211070, 10211385-405, 10236266-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/kythuatsuachuadongcoxangthumbimage.jpg
890|a27|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10211385 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 1
2 10211386 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 2
3 10211387 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 3
4 10211388 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 4
5 10211389 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 5
6 10211390 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 6
7 10211391 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 7
8 10211392 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 8
9 10211393 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 9
10 10211394 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment