• Giáo trình
  • 629.254 N5764O
    Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại.
DDC 629.254 N5764O
Tác giả CN Nguyễn, Oanh
Nhan đề Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. tập 2, Động cơ diesel / Nguyễn Oanh
Lần xuất bản In lần thứ 9, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả vật lý 211r. ; 24cm.
Từ khóa tự do Sửa chữa ô tô
Từ khóa tự do Động lực
Từ khóa tự do Động cơ diesel
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(26): 10211535-59, 10236216
000 00000nfm#a2200000ui#4500
0011276
0021
00463912758-BF56-49DF-A74F-A90144645A1D
005201807131021
008 2006
0091 0
020 |c30.000VND
039|a20180713102129|bhuentm|c20171215145036|dlinhntu|y20171204154838|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.254|bN5764O
100 |aNguyễn, Oanh
245 |aKỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. |ntập 2, |pĐộng cơ diesel / |cNguyễn Oanh
250 |aIn lần thứ 9, có sửa chữa và bổ sung
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp tp. Hồ Chí Minh, |c2006
300 |a211r. ; |c24cm.
653 |aSửa chữa ô tô
653 |aĐộng lực
653 |aĐộng cơ diesel
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(26): 10211535-59, 10236216
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/ktthuatsuachuadongcodieselthumbimage.jpg
890|a26|b15|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10211535 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 2
2 10211536 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 3
3 10211537 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 4
4 10211538 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 5
5 10211539 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 6
6 10211540 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 7
7 10211541 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 8
8 10211542 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 9
9 10211543 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 10
10 10211544 TVTT_Kho sách T9 629.254 N5764O Giáo trình 11

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment