DDC 428 S4658P
Tác giả CN Seligson, Paul
Nhan đề New English file : Pre - Intermediate / Paul Seligson; Lê Thúy Hiền giới thiệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2012
Mô tả vật lý 83tr. ; 27cm.
Phụ chú Student's book and workbook
Từ khóa tự do Tiếng Anh giao tiếp
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(11): 20206267-75, 20206368-9
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00113737
0023
0043FB7DEEE-5BE7-4D4A-B37F-ABA1C1B9A0CD
005201908141045
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c60.000
039|y20190814104535|zvandtq
082 |a428|bS4658P
100 |aSeligson, Paul
245 |aNew English file : |bPre - Intermediate / |cPaul Seligson; Lê Thúy Hiền giới thiệu
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2012
300 |a83tr. ; |c27cm.
500|aStudent's book and workbook
653 |aTiếng Anh giao tiếp
653 |aKỹ năng giao tiếp
653|aNgoại ngữ
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(11): 20206267-75, 20206368-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsngoaingu/newenglichfinemauxanh201360.000thumbimage.jpg
890|a11|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20206267 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 1
2 20206268 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 2
3 20206269 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 3 Hạn trả:22-05-2023
4 20206270 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 4 Hạn trả:12-06-2023
5 20206271 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 5
6 20206272 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 6
7 20206273 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 7 Hạn trả:12-06-2023
8 20206274 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 8
9 20206275 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 9
10 20206368 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment