DDC 428 S4658P
Tác giả CN Seligson, Paul
Nhan đề New English file : Pre - Intermediate multipack / Paul Seligson; Hồng Đức dịch và giới thiệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2011
Mô tả vật lý tr. ; 25cm.
Phụ chú Student's book and workbook multirom
Từ khóa tự do Tiếng Anh giao tiếp
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(93): 20206276-367, 20210679
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113738
0023
004C52233C6-4F77-40BC-B772-1F281B8827AD
005201908141052
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c58.000
039|y20190814105216|zvandtq
082 |a428|bS4658P
100 |aSeligson, Paul
245 |aNew English file : |bPre - Intermediate multipack / |cPaul Seligson; Hồng Đức dịch và giới thiệu
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2011
300 |atr. ; |c25cm.
500|aStudent's book and workbook multirom
653 |aTiếng Anh giao tiếp
653 |aKỹ năng giao tiếp
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(93): 20206276-367, 20210679
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsngoaingu/newenglichfinemauxanh201360.000thumbimage.jpg
890|a93|b32|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20206276 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 1
2 20206277 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 2
3 20206278 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 3
4 20206279 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 4 Hạn trả:12-06-2023
5 20206280 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 5
6 20206281 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 6
7 20206282 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 7
8 20206283 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 8 Hạn trả:22-05-2023
9 20206284 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 9
10 20206285 CSTT_Phòng mượn 428 S4658P Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment