DDC 388 B6621C
Tác giả TT Bộ Công Thương
Nhan đề Logistics và xuất khẩu nông sản ở Việt Nam / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2021
Mô tả vật lý 200tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Logistics
Từ khóa tự do Vận tải hàng hóa
Từ khóa tự do Xuất khẩu nông sản
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10238922-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119789
0022
0045CE6DA17-F79D-4BB6-96CC-21CB902E65F7
005202209271547
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20220927154728|zhuentm
082 |a388|bB6621C
110 |aBộ Công Thương
245 |aLogistics và xuất khẩu nông sản ở Việt Nam / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |b Công Thương, |c2021
300 |a200tr. ; |c20cm.
653 |aLogistics
653 |aVận tải hàng hóa
653 |aXuất khẩu nông sản
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10238922-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/logisticsvaxuatkhaunongsanovietnambocongthuong2021thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238922 TVTT_Kho sách T9 388 B6621C Sách tham khảo 1
2 10238923 TVTT_Kho sách T9 388 B6621C Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment