• Sách tham khảo
  • 388 T8332H
    Logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam /
DDC 388 T8332H
Tác giả CN Trịnh, Thị Thu Hương
Nhan đề Logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam / Trịnh Thị Thu Hương: Nguyễn Thị Bình: Phạm Thanh Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2020
Mô tả vật lý 198tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Logistics
Từ khóa tự do Vận tải hàng hóa
Từ khóa tự do Lưu kho hàng hóa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bình
Tác giả(bs) CN Phạm, Thanh Hà
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10238924-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119790
0022
004BB6E6D1B-F9C4-414A-BA3E-4FB198D71B5F
005202209271553
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20220927155305|zhuentm
082 |a388|bT8332H
100 |aTrịnh, Thị Thu Hương
245 |aLogistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam / |cTrịnh Thị Thu Hương: Nguyễn Thị Bình: Phạm Thanh Hà
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2020
300 |a198tr. ; |c20cm.
653 |aLogistics
653 |aVận tải hàng hóa
653 |aLưu kho hàng hóa
700 |aNguyễn, Thị Bình
700 |aPhạm, Thanh Hà
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10238924-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/logisticstrongthuongmaidientutaivietnamtrinhthithuhuong2020thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238924 TVTT_Kho sách T9 388 T8332H Sách tham khảo 1
2 10238925 TVTT_Kho sách T9 388 T8332H Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment