• Sách tham khảo
  • 079 N5764H
    Nghệ thuật ứng xử của nhà báo con đường ngắn nhất tới thành công /
DDC 079 N5764H
Tác giả CN Nguyễn, Quang Hòa
Nhan đề Nghệ thuật ứng xử của nhà báo con đường ngắn nhất tới thành công / Nguyễn Quang Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 100tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Nghề báo
Từ khóa tự do Nghệ thuật ứng xử
Từ khóa tự do Nhà báo
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238926-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119791
0022
0040110A0C6-6947-4EAC-8816-700A90624EF9
005202209271609
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c30.000
039|y20220927160933|zhuentm
082 |a079|bN5764H
100 |aNguyễn, Quang Hòa
245 |aNghệ thuật ứng xử của nhà báo con đường ngắn nhất tới thành công / |cNguyễn Quang Hòa
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2017
300 |a100tr. ; |c19cm.
653 |aNghề báo
653 |aNghệ thuật ứng xử
653 |aNhà báo
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238926-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/nghethuatungxucuanhabaoconduongngannhatthnahcongnguyenquanghoa2017thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238926 TVTT_Kho sách T9 079 N5764H Sách tham khảo 1
2 10238927 TVTT_Kho sách T9 079 N5764H Sách tham khảo 2
3 10238928 TVTT_Kho sách T9 079 N5764H Sách tham khảo 3
4 10238929 TVTT_Kho sách T9 079 N5764H Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment