DDC 658.8 T7721Th
Tác giả CN Trần, Thị Thập
Nhan đề Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến / Trần Thị Thập
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2018
Mô tả vật lý 271tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh trực tuyến
Từ khóa tự do Quản trị bán lẻ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238935-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119793
0022
00419975541-CD1A-49BF-B249-5D528C8FB42B
005202209281038
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c85.000
039|y20220928103851|zhuentm
082 |a658.8|bT7721Th
100 |aTrần, Thị Thập
245 |aQuản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến / |cTrần Thị Thập
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2018
300 |a271tr. ; |c20cm.
653 |aKinh doanh trực tuyến
653 |aQuản trị bán lẻ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238935-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/qunatrikinhdoanhbanletructuyentranthithap2018thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238935 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 1
2 10238936 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 2
3 10238937 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 3
4 10238938 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment