DDC 658.8 T7721Th
Tác giả CN Trần, Thị Thập
Tác giả TT Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nhan đề Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập: Nguyễn Trần Hưng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 322tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Từ khóa tự do Giao dịch điện tử
Từ khóa tự do Bảo mật thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trần Hưng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238939-41, 10239014
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119794
0022
004EA0C6136-DDAB-4AA9-9CDE-2A34BEA523A8
005202209281044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c95.000
039|y20220928104408|zhuentm
082 |a658.8|bT7721Th
100 |aTrần, Thị Thập
110 |aHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
245 |aThương mại điện tử căn bản / |cTrần Thị Thập: Nguyễn Trần Hưng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2020
300 |a322tr. ; |c20cm.
653 |aThương mại điện tử
653 |aGiao dịch điện tử
653 |aBảo mật thông tin
700 |aNguyễn, Trần Hưng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238939-41, 10239014
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/thuongmaidientucanbantranthithap2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238939 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 1
2 10238940 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 2
3 10238941 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 3
4 10239014 TVTT_Kho sách T9 658.8 T7721Th Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment